Wat verandert er concreet vanaf 1 januari 2018 ?

 • Nieuw toelatingsnummer (d.i. de gestructureerde mededeling die moet worden vermeld op de overschrijvingen om een bestelling te plaatsen): iedere gebruiker van het federale PWA-systeem (tot eind december 2017) met een toelating die in 2018 nog steeds geldig is, heeft een nieuw toelatingsnummer ontvangen voor gebruik vanaf 1 januari 2018.
 • 4 nieuwe bankrekeningnummers moeten worden gebruikt voor de bestelling van Brusselse PWA-cheques. De oude rekeningnummers worden gedeactiveerd en de gestorte bedragen worden onmiddellijk terugbetaald.
 • Nieuwe formulieren moeten worden gebruikt voor de inschrijving, de aanvragen tot omruiling/terugbetaling, aangiften van verlies, diefstal ... en de prestaties van de werknemers.
 • Nieuwe extranetten op het adres www.mijn-pwa-brussel.be
 • Alle antwoorden op uw vragen hier.
 • Neem contact op met ons via dit onlineformulier.

Wat verandert er niet?

 • Cheques die in 2017 werden aangekocht en nog steeds geldig zijn kunnen worden gebruikt voor prestaties die in 2018 worden uitgevoerd (controleer altijd de vervaldatum op de cheque).
 • De oorspronkelijke geldigheid van de toelatingen die in 2017 werden verleend voor PWA-activiteiten. De geldigheidsperiode wordt niet op nul gezet vanaf 1 januari 2018. Bijvoorbeeld: een toelating die geldig is van 1 mei 2017 tot 1 mei 2018 blijft geldig tot 1 mei 2018, ondanks het feit dat het PWA-systeem op 1 januari 2018 verandert. Enkel het toelatingsnummer verandert.

Wie kan Brusselse PWA-cheques bestellen?

Iedere particulier of rechtspersoon die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een PWA-activiteit wil laten uitvoeren, kan PWA-cheques bestellen. Hij moet zich daarvoor inschrijven in het PWA van de gemeente waar de activiteit zal plaatsvinden en krijgt alle nodige informatie voor de bestelling van de cheques.

Na afloop van elke activiteit geeft de gebruiker de PWA-werknemer een PWA-cheque voor elk begonnen werkuur.

Wie kan gebruikmaken van PWA-cheques?

PWA-werknemers zijn werkzoekenden die prioritair zijn ingeschreven bij het PWA van hun gemeente en aan de PWA-voorwaarden voldoen.

Het gaat om:

 • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die sinds 2 jaar (of 6 maand vanaf 45 jaar) werkloos zijn
 • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 24 maanden werden vergoed
 • PWA-werknemers moeten in het bezit zijn van een prestatieformulier PWA 4 dat wordt afgeleverd door het PWA.

Aan wie moet de werknemer zijn cheques ter betaling overhandigen?

De werknemer geeft de ingevulde PWA-cheque(s) af aan zijn uitbetalingsinstelling of zijn OCMW, samen met het prestatieformulier (PWA 4) van de afgelopen maand.